Veľkonočný vinš

15.04.2019 15:22
Kultúra a umenie

Autor : Mária Pastirčáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články školy

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík, ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
želáme Vám požehnanú Veľkú noc!