ĎAKUJEME

15.04.2019 14:25
Zo školy

Autor : Katarína Pribolová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na úvod

धन्यवादधन्यवाद

Asi sa pýtate, prečo sme sem pridali taký zvláštny ornament. Takto sa píše slovo „ďakujeme“ v hindskom jazyku, ktorý je štátnym jazykom v centrálnej Indii.

Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy, ktorí prispeli do finančnej zbierky Tehlička pre povodňami postihnutú Kéralu v Indii. Vďaka aj za modlitby a obety, ktoré ste obetovali na tento úmysel. Spoločne sme prispeli sumou 97,37 €. Viac sa môžete dozvedieť na stránke www.savio.sk.