Deň narcisov

13.04.2019 20:02
Zo školy

Autor : Monika Mareková, ZŠ Tulipánová, Nitra

Späť na úvod

Aj Vy na ňu máte nárok...

    I týmito slovami Liga proti rakovine oslovovala tento rok ľudí prostredníctvom letáku, aby nezabúdali na to, aká dôležitá je prevencia v živote človeka. Dňa 11.apríla sa 23. ročníka Dňa narcisov opäť zúčastnili naši žiaci, členovia Žiackeho parlamentu. Za dobrovoľný príspevok darovali 400 narcisov. Výška financií venovanej onkologickým pacientom a ich rodinám v tomto roku dosiahla 632,74 €. Podporu a spolupatričnosť k chorým tak vyjadrili žiaci i zamestnanci našej školy. Ďakujeme!