Ján Amos Komenský

13.04.2019 19:50
Kultúra

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Bol filozofom, teológom, spisovateľom a mysliteľom. Deň jeho narodenia, 28. marec, si aj v našej vlasti pripomíname ako Deň učiteľov. Mnohé jeho myšlienky a pedagogické postupy sú stále aktuálne. Volajú ho učiteľ národov, jeho meno je Ján Amos Komenský. Ako prvý určil školský rok a vyučovacie hodiny. Rozdelil čas v škole na prácu a odpočinok, zaviedol do života žiaka poriadok. Napísal pre školu prvú učebnicu Orbis pictus – Svet v obrazoch .

Navrhol postup, ktorý robil z učenia zábavu a nie drinu – učenie hrou. Hovoril, že deti treba učiť systémom krokov s pribúdajúcou náročnosťou, pričom základné myšlienky majú viesť k zložitejším. Škola by sa nemala sústreďovať len na vyučovanie mysle, ale na vyučovanie celého človeka. Škola má byť miestom ľúbezným, vábiacim oči vnútri i zvonku. Človek je najzložitejší a najtajomnejší, ale aj najtvárnejší zo všetkých tvorov, tvrdil Komenský.

Ján Amos Komenský sa narodil 28. marca 1592 v českej obci Nivnice. Jeho život bol vystavený ťažkým skúškam. Za svoje pedagogické a teologické názory musel opustiť svoju vlasť a ukrývať sa vo viacerých štátoch. Pre učiteľov a žiakov sú najväčším prínosom jeho pedagogické diela a navrhované reformy vtedajšieho školstva.