Hviezdoslavov Kubín

13.04.2019 11:59
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Každoročnou tradíciou na našej škole je súťaž Hviezdoslavov Kubín. Aj  v tomto školskom roku sa konalo školské kolo. Víťazi boli ocenení zaujímavou knihou. Tí, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, postúpili do okresného kola.


Ema Baníková a Emma Bogová sa v okresnom kole umiestnili na 3.mieste. Veronika Kuglová získala 2. miesto s postupom do krajského kola a Viviána Popovičová čestné uznanie.


Všetkým blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalšie kolo.