KEĎ SA POVIE RODINA...

11.04.2019 19:03
Zo školy

Autor : Katarína Pribolová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na úvod

V mesiaci marec sa naši žiaci zapojili do 3. ročníka celoslovenskej súťaže, ktorú organizuje Asociácia za život a rodinu s názvom „Rodina a základné ľudské právo na život". Cieľom súťaže je zapojiť deti a mládež do vnímania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine i mimo nej a do chápania významu ochrany života každého človeka. Záleží ti na rodine? Čo pre teba znamená? Chceme, aby deti vnímali tieto otázky a témy, hovorili o nich a vyjadrovali ich – po svojom. Tentokrát to bolo formou výtvarných prác. Za zapojenie do súťaže ďakujeme pani učiteľke Feckovej a autorom súťažných prác, ktoré sme odoslali, želáme veľa šťastia!