Pytagoriáda

11.04.2019 19:03
Zo školy

Autor : Katarína Pribolová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na úvod

Dňa 26. a 27. marca sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády v Lipanoch. Žiaci 3. – 8. ročníka si tak mohli precvičiť a preveriť svoje matematické vedomosti a zručnosti. V silnej konkurencii sa podarilo uspieť týmto žiakom – úspešným riešiteľom okresného kola: Novický Filip – 3. A, Lenka Prevužňáková – 5.A, Emma Stajančová - 5.A, Lívia Bečaverová – 8.B.  Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!