Blog našej redaktorky je 2. najlepší v SR

06.04.2019 17:24
Kultúra a umenie

Autor : Ľuboš Valt, Spojená škola sv. Jána Bosca, Nová Dubnica

Späť na úvod

Po prvý krát sa Jasmína zapojila do takejto súťaže, ktorá ju na prvý pohľad ani veľmi nelákala - lebo veď nie je "programátor". Avšak z hodín informatiky mala založený vlastný blog, ktorý sa medzičasom stal jej vášňou. A tak ho prihlásila do súťaže organizovanej AMAVETom (Asociácia mládeže pre vedu a techniku) a postúpila do dvojdňového finále, ktoré sa konalo na fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU Bratislava. Porota ju ocenila druhým miestom v rámci celej Slovenskej republiky. Jasmíne gratulujeme a tešíme sa na jej reportáž z tejto akcie.