Riešenia úloh a výhercovia z JUNIOR-u 2

06.04.2019 17:49
Zábava

Autor : Renáta Havrilová, ZŠ Tomášov

Späť na úvod

1. Nielen pre angličtinárov

VÝHERCOVIA: V. Nagyová, S. Lengyelová, V. Tóth, T. Psársky, K. Tvaruskó, V. Vitálošová, N. Leváková, P. Cseri, N. Psársky, S. Sedláková, M. Klementová, L. Zálešáková

2. Relax:   Správne riešenia: 1. Hádanky: a) Mikuláš b) sneh c) snehuliak 2. Krížovka: Vianoce 3. Osemsmerovka: Ježiško 4. Vianočná pieseň: Tichá noc

VÝHERCOVIA: K. Csenkey, S. Palla, N. Štovčík, K.Bogárová, M. Kovaľová, P. Bertók, S. Tvaruskóová , R. Farkaš, N. Lajstríková, O. Kireth, M. Gavajdová, A. T. Osvald

GRATULUJEME!