SÚŤAŽ - Nielen pre angličtinárov

06.04.2019 17:51
Zábava

Autor : Renáta Havrilová, ZŠ Tomášov

Späť na úvod

Ak chceš vyhrať sladkú odmenu, doplň správne anglické slová, celú krížovku (celú stranu) vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR (je na skrinkách na prízemí) do 2. mája 2019. Nezabudni napísať svoje meno a triedu.

Ak chceš vyhrať sladkú odmenu, doplň správne anglické slová, celú krížovku (celú stranu) vystrihni a vhoď do krabice JUNIOR (je na skrinkách na prízemí) do 2. mája 2019. Nezabudni napísať svoje meno a triedu.