Fašiangová diskotéka v ŠKD - 12.02.2019

06.04.2019 17:51
Zábava

Autor : Renáta Havrilová, ZŠ Tomášov

Späť na úvod

OD FAŠIANGOV DO FAŠIANGOV,DO VEĽKÉHO PIATKU,

DAJ SA DIEVČA POMAĽOVAŤ, BUDEŠ MAŤ PAMIATKU.

ZA OKNAMI SMIECH A TANEC,FAŠIANGOVÝ HARMATANEC.

BERTE MASKY, JE TU BÁL, FAŠIANGOVÝ KARNEVAL.

Tento deň plný radosti a veselosti nám prišiel spríjemniť šašo Maroš so svojou dídžejkou Elkou. Pani vychovávateľky vyzdobili telocvičňu balónmi a konfetami, ktoré slúžili ako prekvapenie pre deti. Deti sa doma poctivo pripravili a priniesli si masky. Piesne, hry, súťaže, tanečné choreografie, smiech, radosť, odmeny a ešte omnoho viac čakalo na všetky deti zo školského klubu. V školskej telocvični sa stretlo mnoho masiek – krásne, originálne, kúpené či vlastnoručne vyrobené, skutočné či vymyslené. Nikto nechcel zostať bokom. Zabávali sme sa presne tak, ako to máme radi.

Ďakujeme Ti šašo Maroš za krásne strávené popoludnie. 

p. vychovávateľky a deti z ŠKD