Čo bolo a čo nás čaká

07.11.2019 18:55
Zo školy

Autor : Kvetoslava Borošová, ZŠ Soľ

Späť na úvod

Čo bolo a čo nás čaká...

Názov tejto rubriky je maximálne výstižný, taaakže čo bolo:

     Keďže 1. číslo nášho časopisu je až novembrové, v skratke si zhrnieme, čo všetko sme od leta stihli. V piatok 13. septembra žiaci našej základnej školy využili krásne teplé počasie a školské lavice zamenili za pobyt na čerstvom vzduchu jesennej prírody. Počas príjemnej prechádzky pozorovali okolie, všímali si činnosť ľudí, pomenúvali známe rastliny či zvieratá, dopravné prostriedky a značky, ktoré cestou míňali. Po príchode na futbalové ihrisko v susednej obci Rudlov spoločne rozvíjali svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť športovými a loptovými hrami. Okrem futbalu mali možnosť zmerať si sily v preťahovaní lana, prenášaní loptičiek, v naháňačke, ako i pri rozličných pohybových a športových aktivitách.

     Piaty ročník Európskeho týždňa športu na Slovensku sa znova niesol v duchu hesla #BeActive, ktoré sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti a organizátorov športových podujatí. Sme hrdí na žiakov našej školy, že podporili túto myšlienku a spolu s podporou vyučujúcich prekonávali pripravené prekážky na hodinách telesnej výchovy počas celého týždňa; týždňa, ktorý sa niesol v duchu hesla #BeActive.

     Dňa 26. septembra 2019 sa uskutočnila tradičná akcia spoločnosti ZETOR TRACTORS a. s. a MANNET spol. s r. o. organizovaná v Agrodružstve Soľ. Priaznivci poľnohospodárskej techniky, ako aj žiaci našej školy mali možnosť vidieť a vyskúšať si traktory ZETOR v teréne a pri práci s agregovanými strojmi firmy POTTINGER. Počasie organizátorom prialo, čo ešte viac umocnilo kopec zážitkov, ktoré si naši žiaci odniesli domov.

     Zapnúť svetlo, nabiť mobil, pustiť televíziu alebo zohriať jedlo sú aktivity, ktoré považujeme za neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života. Ako však taká elektrina vzniká a ako je možné, že je nám k dispozícii kedykoľvek a takmer kdekoľvek? Odpovede na tieto otázky sme spoločne hľadali v rámci eko-výchovného programu ECO ENERGY TOUR s Thomasom Puskailerom a Ondrejom Antálkom 30. septembra v Kultúrnom dome v Soli. ECO ENERGY TOUR je nová vzdelávacia šou, počas ktorej sme sa tiež oboznámili, aké rozličné zdroje energie máme na svete a na Slovensku k dispozícii, ako a na čo všetko energiu využívame a akým spôsobom sa dostane až k nám domov. Súčasťou tohto hodinového interaktívneho programu boli súťaže, pokusy, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šoubiznisu.

     Žiaci našej školy sa zapojili do projektu Podaj to ďalej, ktorý organizovalo Komunitné centrum v Soli. Cieľom projektu bolo motivovať mladých ľudí k štúdiu a k práci. Pre deti s pravidelnou školskou dochádzkou a dospelých, ktorí sa spoločne s nimi zúčastnili na projekte boli odmenou výlety. Navštívili sme Ekopark v Prešove a ranč v Pavlovciach. Dorast strávil pekný čas na hrade Čičva. Nové zážitky mladí získali aj počas návštevy v Rádiu Košice. Odmenou taktiež boli mnohé tvorivé dielne. Počas besied si vypočuli príbehy štyroch mladých rómskych mužov a jednej rómskej ženy. Hostia im porozprávali o tom, aké je dôležité vzdelanie pri hľadaní práce, ako sa nevzdať pri prvom neúspechu, ako sa stretli so šikanou a ako ju zvládli.

     „Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť“ – v duchu tohto hesla sa niesli aktivity, ktoré si pre žiakov zo špeciálnych tried pripravila a viedla p. uč. Hybalová. Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy (16. 10.) sa porozprávali o piatich základných princípoch zdravého života – zdravom jedle, pitnom režime, pohybe a športe, osobnej hygiene a čistote okolia a o dobrom a dostatočnom spánku. Medzi jednotlivými témami si žiaci zasúťažili a víťazi boli, samozrejme, odmenení vecnými cenami.

     Dňa 17. 10. 2019 sa v Košiciach v priestoroch RTVS uskutočnila recitačná súťaž s názvom „Rómovia recitujú“. Podujatie pripravilo občianske združenie „Paľikerav“. Na tejto súťaži nás reprezentovali traja žiaci našej ZŠ. V kategórii žiakov 2. stupňa v prednese poézie v slovenskom jazyku získala Martina Goroľová, žiačka 5. A, druhé miesto. Prvenstvo si vydobyl v tej istej kategórii Maroš Kura, žiak 9. B, ktorý postúpil do celoslovenského kola tejto súťaže. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na výbornú Sašku Bužovú zo 6. A, ktorá sa síce neumiestnila, ale rozhodne o víťazstvo zabojuje znova o rok. Tieto úspechy svedčia o tom, že Rómovia nie sú len dobrí tanečníci a hudobníci, ale vynikajú aj v intelektuálnych činnostiach, napríklad aj v recitovaní. Blahoželáme!

     Pri príležitosti výročia SNP našu školu dňa 28. októbra 2019 navštívili 4 členovia KVH (Klub vojenskej histórie) Hodošík zo Stakčína, ktorí nám v krátkej prednáške priblížili základné informácie o priebehu Slovenského národného povstania. V druhej časti ich návštevy mali žiaci možnosť „siahnuť“ si na historické zbrane, artefakty rôzneho druhu (vojenské opasky, kuchynský príbor a iné kuchynské náčinie, nemecké cigarety, rôzne osobné veci partizánov, dobové fotografie...) a iné veci použité počas 2. svetovej vojny. Zaujímavosťou boli aj ukážky dobových uniforiem – ruských aj nemeckých.

     Dňa 29. 10. 2019 navštívili žiaci našej školy Slovenské technické múzeum v Solivare. Toto múzeum so svojimi objektmi patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Objekty slúžili na ťažbu soľanky, na varenie a skladovanie soli. Od sprievodcu sa žiaci dozvedeli nielen odborné informácie o ťažbe soli, ale aj rôzne zaujímavosti týkajúce sa života baníkov. Žiakov najviac zaujala šachta Leopoldov a spôsob získavania kamennej soli a soľanky. Prekvapení boli aj z veľkých drevených nádrží, na stavbu ktorých nebol použitý ani jeden klinec. Celá prehliadka múzea bola pre žiakov veľmi poučná. Mnohí ani netušili, že práve v Prešove sa nachádza takáto významná kultúrna pamiatka. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila. Boli vďační, že sa na nej mohli zúčastniť.

     Počas celého októbra sa žiaci našej školy mohli zapojiť do dobrovoľnej zbierky na pomoc ľuďom bez domova s názvom „Ponožkový október“. Prešovské občianske združenie Pošli ďalej už niekoľko rokov organizuje túto dobrovoľnú zbierku, do ktorej sa zapájajú rôzne školy, reštaurácie, obchody, zdravotnícke zariadenia, kostoly a ďalšie organizácie v rámci celého Slovenska. V tomto školskom roku sme sa rozhodli zapojiť aj my. Žiaci mohli darovať pár nových ponožiek pre dospelého človeka, akejkoľvek farby, veľkosti či štýlu. Ponožky mohli vhodiť počas celého októbra do škatule, ktorá bola umiestnená na určenom mieste. Vyzbierané ponožky boli odovzdané prešovskému združeniu, ktoré ponožky následne odovzdalo jednotlivým bezdomovcom.

Čo nás čaká v novembri...

12. 11. 2019 sa uskutoční Šarkaniáda pre žiakov 1. – 4. ročník a žiakov, ktorí navštevujú Školský klub detí

15. 11. 2019 si vypočujeme rozhlasovú reláciu pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a žiaci 8. a 9. ročníka sa môžu tešiť na aktivity spojené s touto dôležitou udalosťou v našich dejinách

20. 11. 2019 našich piatakov čaká Testovanie 5, kedy sa preveria ich vedomosti nadobudnuté na 1. stupni ZŠ, my ostatní všetkým piatakom držíme, aby v testovaní dosiahli čo najlepšie výsledky

20. 11. 2019 – dôležitá a aj potešujúca informácia pre všetkých ostatných žiakov 2. stupňa (6. – 9. ročník) – na tento deň bude udelené riaditeľské voľno

Fotogaléria k článku