Cestovateľ Bob v našej 4. B

20.10.2019 18:47
Zábava

Autor : Adriána Korčeková, Spojená škola Turzovka

Späť na úvod

Dobrý deň! Volám sa Bob. Toto meno mi dali deti 4. B, ku ktorým som pricestoval v septembri takmer ako Bambuľka. Na rozdiel od nej som však k deťom nepricestoval z krajiny Zázračno v balíku previazanom stuhou. Teraz si ma deti odovzdávajú a do môjho zápisníka zapisujú naše spoločné zážitky, pridávajú fotografie, kresbičky. Deti 4. B ma teda poriadne rozmaznávajú. Kupujú mi čiapky, navštevujú rôzne zaujímavé miesta. Dokonca mám už aj súrodenca. Ja im ale za odmenu pomáham s úlohami. Keď si ma vystriedajú všetky deti 4. B, pripravia ma na cestu k iným deťom. Deťom inej školy, iného mesta. Potom sa opäť vrátim a porozprávam, čo všetko som zažil. Musím ale dodať, že v Turzovke mi je fajn!                           (Mgr. Zuzana Mozoliková)