Exkurzia v Rádiu Košice

17.10.2019 14:43
Zo školy

Autor : Ivka Jakubíková, ZŠ Hlavná, Družstevná pri Hornáde

Späť na úvod

Dňa 16.10.2019 žiaci našej redakčnej rady zo ZŠ Družstevná pri Hornáde navštívili Rádio Košice. Moderátori a redaktori Rádia Košice boli veľmi milí a sprevádzali nás redakciou a štúdiom. Mali sme možnosť vyjadriť svoje pocity z návštevy rádia do mikrofónu a taktiež byť prítomní pri živom vstupe dopravných správ. Predstavili nám svojich priateľských kolegov i spoluredaktorov. Ukázali nám, ako fungujú všetky ich prístroje a mixážne pulty na vysielanie živých vstupov a pesničiek. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a najviac chválili štúdio a to, ako mohli na vlastné oči vidieť, ako to v rádiu naozaj funguje. Radi by sme opäť zavítali do Rádia Košice a ďakujeme milému personálu za ich ochotu a radosť z toho, že nás mohli previesť štúdiom a redakciou.

Mňa exkurzia veľmi potešila, fascinovala a inšpirovala k rozvíjaniu svojich redaktorských a moderátorských schopností.