Ochrana človeka a zdravia

30.09.2019 20:22
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

27. septembra 2019 žiaci 2. stupňa našej školy pod vedením svojich pedagógov úspešne zvládli praktickú časť účelového cvičenia OCHRANA ČLOVEKA A ZDRAVIA. Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách.

Každá trieda mala vopred určenú trasu, po ktorej sa presúvala na amfiteáter, počas cesty hľadala indície. Na amfiteátri žiaci súťažili v piatich disciplínach.5. A
6. A
7. A
8. A
9. A
Riešenie mimoriadnych situácií - CO
100%
67%100%100%
100%
Zdravotná príprava
60%
80%
100%
100%
100%
Pohyb a pobyt v prírode
75%83%100%
100%
100%
Dopravná príprava
75%
100%
100%
100%
100%
Hod granátom na cieľ
29%
80%
42%
61%
56%
Percentuálna úspešnosť

68 %

74 %

 88 %

92 %

91 %

UMIESTNENIE

5.

4.

3.

1.

2.


Vypracované na základe podkladov vedúceho účelového cvičenia,bral sa do úvahy počet žiakov v triede.