Evakuácia spojená s Avon pochod proti rakovine prsníka.

26.09.2019 21:14
Zo školy

Autor : Lenka Sádecká Ondrášková, Stredná športová škola Staničná 6 , Trenčín

Späť na úvod

Dna 26.9. sa opäť konala ako každý rok krásna charitatívna akcia  Avon - pochod proti rakovine prsníka, spojená s evakuáciou v našom internáte. Zapojilo sa mnoho žiakov a to aj s prípravami ako nafukovanie ružových balónikov, lebo tento, zaväzovanie ich a aj výroba našej opäť krásnej nástenky. Sme šťastní, že sa každoročne zapájame do tejto krásnej akcie. Je veľmi dôležité aby sa žiaci nášho školského internátu zúčastňovali takýchto podujatí. Tiež, aby sa oboznamovali s takýmito akciami a tak ich aj podporovali a nie odsudzovali. Je skvelé že sa do takejto akcie zapájajú nie len dievčatá, ale aj chlapci.Za tento článok d´akujeme našej žiačke prvého ročníka ŠUP našého športového internátu, ktorá sa ponúkla že rada niečo takéto spracuje.