Internátny kvíz

25.09.2019 20:00
Zábava

Autor : Lenka Sádecká Ondrášková, Stredná športová škola Staničná 6 , Trenčín

Späť na úvod

Je to ľahké. Je to kvíz, ktorý sa pravidelne koná v spoločenskej miestnosti.

Ľudia hrajú v tímoch proti všetkým ostatným. Odložili svoje telefóny a zapli svoju myseľ.

Postupne sa zobrazujú záľudné otázky. Niekedy treba zvoliť správnu odpoveď z pomedzi ponúknutých možností, inokedy treba dôvtip a správnu odpoveď napísať. Kvíz je v súčasnosti celosvetový fenomén, ktorý neobišiel ani náš internát.

Pravidelne sa ho zúčastňuje množstvo súťažných tímov, chlapcov i dievčat. Aj v tomto školskom roku budeme pokračovať v kvízových večeroch. Veríme, že aj vy si prídete porovnať svoje vedomosti s inými.

Otázky sú rôznorodé a často poučné.