Klimatická zmena

20.09.2019 14:42
Zo školy

Autor : Eva Križanovičová, ZŠ Hlavná, Družstevná pri Hornáde

Späť na úvod

Určite ste v médiách zachytili, že sa po celom svete organizujú klimatické štrajky. Keďže sa žiaci našej školy podobných aktivít zúčastňujú, rozhodli sme sa prijať výzvu organizácie YRE a zorganizovať v škole anketu na tému klimatickej zmeny.

V ankete sme sa pýtali na tri otázky. Najčastejšou odpoveďou na otázku, čo robíš ty sám pre lepšiu klímu, Zem, prírodu bolo separovanie odpadu a chodenie pešo. Ďalej sme zistili, že žiaci by sa vo všeobecnosti boli ochotní vzdať plastov – najmä pitia nápojov z plastových fliaš. Nám, Mladým reportérom pre životné prostredie, sa preto zdá súčasný nápad zálohovať plastové fľaše, ako správny krok. Nemilo nás ale prekvapila skutočnosť, že sa medzi odpoveďami našli aj tie negatívne – akoby respondenti environmentálne problémy nebrali dostatočne vážne.

V otázke, kde mali žiaci vymyslieť iné formy aktivizmu ako iba štrajk v uliciach, sme sa stretli hneď s niekoľkými zaujímavými nápadmi. Napríklad podpisovať celosvetové internetové petície, zorganizovať týždeň bez plastov či zber papiera.

V tretej otázke, čo môžeme urobiť ako škola, bola najčastejšou odpoveďou práve téma zberu papiera, kompostovania a tiež chodenie pešo či na bicykli.

Zo získaných výsledkov usudzujeme, že našim žiakom vo veľkej väčšine záleží na zlepšení stavu našej Zeme a že sú ochotní prispieť aj svojou troškou k zastaveniu klimatických zmien. Myslíme si, že nápady, ktoré sme vďaka ankete získali, by sme mohli v budúcnosti ľahko aplikovať do praxe. Zaujal nás najmä nápad vyhlásiť týždeň bez plastov. Možno by si mnohí uvedomili, že ich vieme jednoducho nahradiť ekologickejšími materiálmi. Pri spracovaní ankety sme prišli aj s nápadom výsadby a ochrany zelene, čo je tiež reálne splniteľný spôsob, akým pomôcť. Myslíme si, že prijatie dobrovoľnej skromnosti je to hlavné, čo môže každý z nás urobiť.

Mladí reportéri