Športovci v akcii

17.06.2019 14:00
Šport

Autor : Marianna Straková, ZŠ s MŠ Hviezdoslavova, Solčany

Späť na úvod

V aktuálnom školskom roku sa žiaci našej školy pod vedením učiteľa Mgr. Michala Lysého pripravovali na nasledovné športové súťaže – vybíjaná pre zmiešané družstvá žiakov 1. stupňa ZŠ, futbal starších a mladších žiakov, McDonald cup (futbalový turnaj pre 1. stupeň ZŠ), naše dievčatá sa zúčastnili aj troch turnajov v dievčenskom futbale, dejiskom turnaja boli Topoľčany a jeden z týchto turnajov sa uskutočnil v mestskej športovej hale ostatné na futbalovom štadióne v Topoľčanoch. Dievčatá si odtiaľ odniesli medaily, pohár, tričká a veľmi dobrú a pozitívnu skúsenosť. P. učiteľ Lysý sa so žiakmi zúčastnil ešte cezpoľného behu a florbalového turnaja chlapcov. Mgr. Daniela Ivanová obsadila so žiačkami 3.miesto okresného kola v hádzanej dievčat a Mgr. Mária Haláková sa pripravovala s dievčatami na okresné kolo vo vybíjanej. V mesiaci január žiaci 8. ročníka absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz v lyžiarskom stredisku Drozdovo – Nová baňa, kde pokročilí rozvíjali svoje lyžiarske zručnosti a a začiatočníci zvládli základný lyžiarsky výcvik a samostatne zvládli jazdu na vleku i základný carvingový oblúk. Inštruktormi boli Mgr. Michal Lysý a PaedDr. Dagmara Grachová