Športový deň Kinder silák

09.09.2022 15:25
Šport

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V piatok, 9. septembra, sa žiaci našej školy zúčastnili podujatia v OC Galéria Košice. V spolupráci s jubilujúcou Strednou športovou školou Košice, Tr. SNP 104 a združením Umenie žiť Janka Kordiakova podujatie zorganizovala Mestská časť Košice Západ. Dopoludnie bolo plné aktivít, športu, zábavy i ukážok trávenia voľného času predovšetkým pohybovou činnosťou a športom. Deti a mládež si mohli vyskúšať množstvo disciplín a zapojiť sa do kolektívu s inými žiakmi a športovcami.