Hviezdoslavov Kubín sa nám vydaril

26.04.2022 16:53
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom.

Odprezentovať svoje prednesy mohli aj žiaci našej školy v triednych a školskom kole Hviezdoslavov Kubín.

Je to celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.

Tí najlepší postúpili do okresného kola. Medzi nimi bola aj Diana Pavlíková, žiačka 9.B triedy, ktorá nás v okresnom kole reprezentovala mnohokrát. V tomto školskom roku získala 1. miesto v prednese prózy. Našu školu bude reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Michalovciach. 

Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.

Dianke blahoželáme a držíme jej všetci prsty nie len v krajskom kole, ale aj v umeleckej ceste, na ktorú sa po skončení 9. ročníka chystá.