Pamiatka na padlých vojakov

26.11.2021 19:50
Spoločnosť

Autor : Katarína Hrustičová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

V novembrovom období spomíname na našich zosnulých  príbuzných a známych. V našej obci máme miestny cintorín, kde si chodíme uctiť ich pamiatku zapálením sviec a položením venca, či kvetín. Neďaleko je aj vojenský cintorín, na ktorom sú pochovaní vojaci z 1. svetovej vojny.

V rokoch 1914 -1915 na sever od Uliča stála proti seba ruská a rakúsko-uhorská armáda. Po ústupe vojsk tu zostali desiatky jednotlivých vojenských hrobov. V roku 1917 tu vybudovalo rakúsko-uhorské komando vojenský cintorín. Za prvej Československej republiky správu cintorína zabezpečovalo ministerstvo vnútra a dozor vykonávala Žandárska stanica v Uliči. O údržbu sa staral Alexander Popovič. Podľa zachovaných záznamov je tam 61 jednotlivých hrobov, 3 hroby s 2 vojakmi a jeden hrob so 4 vojakmi. Pochovaných je tu 62 rakúsko-uhorských vojakov a 9 ruských vojakov. Niektorí sú známi  s menami, no niektorí sú neznámi bez mena. K tajomstvu tohto cintorína patrí neoverená informácia, že je tu pochované knieža Alexej Alexejevič Romanov, náčelník generálneho štábu.

Naši  žiaci zo školského klubu detí vytvorili náhrobnú ozdobu s prírodných materiálov a odniesli na tento vojenský cintorín, kde na kameni pri kríži zapálili sviečky na pamiatku  padlých vojakov  v 1. a 2.  svetovej vojne.

Fotogaléria k článku