Dušičky vs. Halloween

11.11.2021 17:13
Kultúra a umenie

Autor : Dominika Tarjanová, ZŠ s MŠ Bajerov

Späť na úvod

         V tomto novembrovom čase si tradične každý rok spomíname na pamiatku sviatok Všetkých svätých (1. november) a Pamiatka zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky - spomienku na zomrelých (2. november). Je to také smutné melancholické obdobie.

       Zvykom je navštevovať cintoríny, klásť vence, kvety na hroby a páliť sviečky. Tiež sa konajú sväté omše za zomrelých. Okrem toho sa stretávajú rodiny, príbuzní, priatelia, častokrát to býva 1-krát v roku, a to práve v tomto čase. Je to čas spomienok a nádeje, že sa raz všetci stretneme vo večnosti. S Dušičkami sa spájajú aj ľudové pranostiky, vraj ak na Dušičky prší, duše oplakávajú svoje hriechy. Spomienkou na ne im vzdávame úctu za všetko, čo pre nás urobili, zároveň aj takto zostávajú v našich srdciach žiť naďalej. 

          Z USA sa k nám dostal sviatok Halloween a začal sa udomácňovať. Typické pre tento sviatok je vyrezávanie strašidielok z tekvíc, strašidelné kostýmy, strašenie, hororové príbehy a večierky. Halloween zdôrazňuje strach. Dovtedy cudzie tradície začali ľudia praktizovať bez toho, aby tomu dobre porozumeli. 

           Je na nás, na našej viere, presvedčení, čo považujeme za správne, čo si vyberieme a čo budeme sláviť.