Lúčime sa so školou

02.07.2021 19:41
Zo školy

Autor : Katarína Hrustičová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

Koniec školského roka patrí aj rozlúčke deviatakov so školou. Žiačka  9. ročníka Nikola Megelová sa takto prihovorila.


Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí žiaci.

     Dnes sme sa tu zišli, aby sme opäť ukončili jeden, a to pre nás posledný školský rok na tejto škole. Nastal ten dôležitý okamih, na ktorý sme čakali 9 rokov. Sme deviataci, najstarší žiaci našej školy. Je tu koniec nášho detstva, kráčame ďalej v našej ceste stať sa múdrejšími a skúsenejšími ako sme doteraz. Budeme sa musieť rozlúčiť s naším dobrým triednym učiteľom, s našou triedou, s celým učiteľským zborom a v podstate s celou školou, kde sme zažili mnoho krásnych a nezabudnuteľných chvíľ.

  Nedá sa zabudnúť na naše spoločné výlety, na všetky naše chvíle prežité v kruhu našej školskej rodiny. Postupne ste nás pripravovali na tú cestu životom, ktorá nás onedlho čaká. Na cestu, ktorá nebude vždy ružovou záhradou, na ktorej bude veľa prekážok, s ktorými si budeme musieť poradiť už sami.

  Chceli by sme sa poďakovať hlavne nášmu triednemu učiteľovi, ktorý to nemal s nami ľahké, ale vždy nám pomohol dostať sa zo všetkých problémov. Všetci Vám ďakujeme za Vašu trpezlivosť, ochotu a priateľský prístup. Poslednýkrát nám zazvoní školský zvonec, poslednýkrát sme tu všetci spolu. Teraz nás čakajú stredné školy.  Už to nebude také ako na základnej škole. Končí sa jedna cesta, ale začína sa druhá, na ktorej sa nám dúfam bude dariť aspoň tak dobre ako tu.

     Je čas rozlúčiť sa a poďakovať sa Vám všetkým, celému učiteľskému zboru, že ste nás celých 9 rokov držali za ruku a viedli nás tou správnou cestou ako naši rodičia, ktorí Vám vložili svoju dôveru.

      Posledné a veľké ďakujem.