Online tímová súťaž z matematiky

13.04.2021 14:00
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci našej školy sa zúčastnili online súťaže Matboj MatX, ktorá sa uskutočnila 8.4.2021. 

Online súťaž Matboj MatX je internetová tímová súťaž z matematiky pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Tímy v priebehu súťaže postupne riešia a odpovedajú na matematické úlohy. Súťažiaci počas ich riešenia musia využiť najmä logické myslenie. Súťaží sa v šiestich kategóriách, a to: 7. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ, sekunda, tercia a kvarta.

Úlohy je možné riešiť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Organizátorom súťaže je P-MAT, n.o. so sídlom na Ambroseho 2, 81504 Bratislava, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby v oblasti vzdelávania.

Žiaci 9.A triedy Filip Juhan, Juraj Kramár, Bianka Matkobišová, Jakub Štec získali 1. miesto v kategórii 9. ročník ZŠ. V rámci celkového vyhodnotenia sa naša škola umiestnila na 2. mieste za všetky kategórie.

Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!