Dievčatko so zápalkami

10.04.2021 15:21
Zo školy

Autor : Nikola Kováčová, 5. ročník, ZŠ Pusté Úľany

Späť na úvod

Dievčatko so zápalkami

V dedine vládla bieda a zima. V jednej chudobnej rodine sa narodilo také veľké a mocné dieťa, že mu dali meno Valibuk.

V sedemnástich rokoch nemohol už Valibuk vydržať doma, a tak sa rozhodol vydať sa do sveta. Počul, že na tmavom dračom zámku je uväznené dievčatko, ktoré stráži trojhlavý drak. Dievčatko sa triaslo od zimy, až kým nenašlo úkryt, kde si drak schovával zápalky, ktorými si drak  zapaľoval svoj oheň. Každý deň si dievčatko zapálilo sviečku, aby sa zohrialo a nezamrzlo. Valibuk sa rozhodol  dievčatko nevyslobodiť a niekoľko dní urputne bojoval s drakom, kým ho nepremohol. A tak sa mohlo dievčatko konečne vrátiť naspäť k rodičom. S Valibukom zobrali zo zámku všetky zápalky  a postarali sa vďaka zápalkám o teplo v každom dome.

S Valibukom ostali najlepšími kamarátmi.