O nás

23.03.2022 12:57
Profil školy

Gymnázium, Golianova, Nitra

Späť na školu

 Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre je modernou strednou školou so storočnou históriou, ktorá poskytuje žiakom kvalitné vzdelávanie a prípravu pre štúdium na vysokých školách doma, ale i v zahraničí.


Škola vytvára výborné podmienky pre štúdium cudzích jazykov: 1. cudzím jazykom je anglický jazyk, 2. cudzí jazyk si volí žiak sám - nemecký, ruský alebo španielsky jazyk.

V štúdiu cudzích jazykov je veľkým prínosom pre žiakov aj možnosť konverzovať s viacerými anglickými lektormi a jednou ruskou lektorkou.