Súkromná stredná odborná škola Revúca

20.03.2022 17:51
Profil školy

Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2, Revúca

Späť na školu

Poslaním našej školy je odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, zároveň aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Ponúkame študijné odbory ako obchodný pracovník, hostinský, cukrár, kaderník, praktická žena, spoločné stravovanie. Štúdium na našej škole je bezplatné. Ponúkame našim študentom možnosť angažovať sa v rôznych záujmových krúžkoch.

Vízia školy:   ,,Výchova mladého človeka, ktorý je schopný presadiť sa a byť úspešný v konkurenčnom prostredí európskeho trhu práce vo sfére obchodu, služieb, cestovného ruchu, spoločného stravovania a podnikania."

Fotogaléria k článku